Dùng mỹ phẩm rẻ tiền, tiết kiệm hay đang giết hại bản thân

Đôi khi mỹ phẩm rẻ có thể giúp bạn tiết kiệm được khối tiền mua mỹ phẩm nhưng lại khiến bạn phải đốt nhiều tiền vào bệnh viện vì sức khỏe.